PROGRAM
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
19:00 Styremøte
Jun9
Søndag 9. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Olaf Alsaker taler. Arvid Juvang er møteleder. Sang og musikk: Randi, Kjersti og Anne Gerd. Kirkekaffe ute med Barnekirken hvis fin vær.
 
Gratulerer med dagen!
Les mer
"Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren." 2. Mos. 12,14.
Les mer
Godt og velsignet år til deg og dine!
Les mer
Julen Ad 2023.
Les mer
Etter lyden av Hans trinn!
Les mer
Folk om Jesus og Ordet? "Har Gud virkelig sagt." 1. Mos. 3,1.
Les mer
Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted.
Les mer
OG Kristi Himmelfartsdag - KRISTI KRONINGSDAG!
Les mer
75 år siden gjenopprettelsen! 1948-2023.
Les mer
Han kommer!
Les mer
om vinteren!
Les mer
Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden!
Les mer
Kom til kilden!
Les mer
"Når Den hellige ånd kommer over dere!"
Les mer
Han er det! Hvem?
Les mer
Året 1932.
Les mer
Fra et hyrdehjerte!
Les mer
Hun svøpte ham og la ham i en krybbe......
Les mer
Herrens komme.
Les mer
Står det på et skilt ved en jernbaneovergang på Meheia.
Les mer
Hellige Ånd - kom!
Les mer
Jesus er seierherren! "Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!" 1. Kor. 15,57.
Les mer
Eller kan vi?
Les mer
Hvor fører du oss?
Les mer
"Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede!"
Les mer
Trekkfuglene samler seg!
Les mer
Godt år venner!
Les mer
Julen 2019.
Les mer
Historien om en tilgivelses - aktivist.
Les mer
"I det fjerne jeg skuer et underfullt syn som griper mitt hjerte med makt, for jeg skuer det gamle, ærverdige kors der hvor synderes dødsdom ble lagt." Mitt spørsmål blir da om vi lar dette underfulle synet fortsatt griper tak i oss på underfullt vis, eller er noe "i det fjerne?"
Les mer
Med forventning om et godt og velsignet år i fornyelsens og vekkelsens tegn!
Les mer
En fødsel som endret verden.....
Les mer
Krystallnatten!
Les mer
Velsignet sommer!
Les mer
"Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted."
Les mer
Kan jeg komme inn?
Les mer
Et nytt år er i gang, og hilsener om gode dager sendes til slekt og venner! "Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjerte" (Salme 90) ber Moses. Viktige visdomsord å ta med!
Les mer
Sommeren er på vikende front og høsten har fått overtaket. Godt å komme i gang igjen, det er tid for høst!
Les mer
Dagen og timen var kommet. " I tidens fylde sendte Gud sin Sønn." Gal. 4, 4. Møtet mellom denne verdens fyrste og Himmelens Fyrste. Det måtte skje, derfor kom Jesus Kristus. Oppdraget skulle fullføres. (Fyrste kommer fra latin princeps, via den gammelhøytyske oversettelsen furisto og tysk Fürst, og var opprinnelig ikke en tittel, men betød bare «den første».)
Les mer
Et nytt år ligger foran oss; Dager, uker og måneder. Mye er allerede lagt, da arbeidsdager og feriedager er satt. Samtidig er det mye vi ikke vet om dagen som ligger foran. Alle har vi vel visjoner, drømmer og ønsker for året og årene etter dette. Mitt håp er at året 2017 skal være et nådens år.
Les mer
"Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket." Lk. 2, 10.
Les mer
I møte med det ufattelige, tragedien og den dype og nære hjertesorgen, blir ord vanskelig å finne. Livet og tiden senker farten. Så skjedde igjen, i vår by, ondskapen og det meningsløse kom tett på.Vi blir alle berørt, men våre tanker og bønner går først og fremst til de som ble rammet så brutalt. Det som skulle bli en fin advent og julehøytid har fått et dypt skår i gleden. I sorgens veiløse landskap vil vi gå sammen.
Les mer
Fredag 30. september 2016 er det ikke noe som heter Misjonsforbundet lenger. Da endrer Misjonsforbundets navn til å hete Misjonskirken Norge. Barne- og ungdomsorganisasjonen endrer samtidig navn til å hete Misjonskirken UNG. Speiderarbeidet heter heretter Misjonskirken Speiderkorps (MSK)
Les mer
Det er igjen sommertid, og vi går inn i feriemodus. Etter en hektisk arbeidsøkt er det igjen tid for rekreasjon. Tid for å lade batteriene, selv om det ikke er noe selvfølge for alle. Tilbudene er mange gjennom sommeren med leirer, stevner og festivaler. Møteplasser til fornyelse og inspirasjon. I tillegg er det godt å trekke seg tilbake til egen sfære og eget tempo.
Les mer
Når Jesus møtte sine venner etter oppstandelsen, var det ingen av dem som stilte spørsmål om selve oppstandelsesunderet. Johannes skriver om sitt møte med den tomme grav: "Han så og trodde." Siden gikk det opp for dem Skriftenes sannhet.
Les mer
I Lukas kapittel 4 leser vi Jesu tale i synagogen i Nasaret. Etter en fasteperiode på 40 døgn med påfølgende fristelse av djevelen vender Jesus tilbake til sivilisasjonen. I Åndens kraft. I Nasaret holder han sin programtale. der og da ble profetordet fra Jesaja 61 oppfylt. Folk synes dette var en dårlig preken og ble rasende. Det var en så elendig preken at de til og med ville kvitte seg med taleren for godt. Leser vi videre i kapittelet hos Lukas fikk han en helt annen mottakelse i Kapernaum. Om dem står det "de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet". v 32.
Les mer
Et tegn fra Herren!
Til trøst, tro, fremtid og håp!
"Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Matteus 9, 35-38.
Les mer
Se opp!
Stod det å lese på Vg-nett. Saken gjelder naturfenomenet som skjer grytidlig mandag morgen.
Se opp og få det med deg blodmånen og måneformørkelsen! (Kl.04.11-05.24)
Les mer
Overskriften er tittelen på en bok skrevet av den katolske presten, karmelittmunken og forfatteren Wilfrid Stinissen. I en travel hverdag i jobb, familie og samfunn kan det være en kunststykke å komme ned i hvilepuls. I dagens medieverden der en bør være på nett og tilgjengelig døgnet rundt....
Les mer
"Da det kraftigste jordskjelvet på 80 år inntraff Nepal omkom 17 av medlemmer i den nepalesiske kirken «Visions of Salvation Church». Totalt var 62 personer samlet til gudstjeneste i kirken som holdt til i bygningens fjerde etasje i Nepals hovedstad Kathmandu". "Sitat fra Korsets seier." De var samlet til
Les mer
Ytringsfrihet.
"Hvem sier dere at jeg er?"
Ytringsfriheten er å anse som en menneskerettighet. En rettighet som blir vernet av nasjonale og internasjonale lover. Denne friheten går bl.a. ut på at enhver kan gi uttrykk for sine meninger.
Les mer
Overskriften er på latin og betyr: «I det Herrens år», eller eller i utvidet form "Anno Domini Nostri Iesu Christi": «I Vår Frelser Jesu Kristi år», tellet opp fra året for Kristi fødsel. Vår tidsregning handler om før og etter Kristus. Det er tatt til orde for å få fjernet før og etter Kristus, og da bruke andre betegnelser. F.eks CE (Common era), som oversettes med "vanlig tidsregning". Denne betegnelsen foretrekkes
Les mer
Vi er på slutten av Israels reise fra Egypt til Israel. Ca. 1210 f. Kr. Bileam, en seer;profet fra Eufrats bredd i Mesopotamia ble hyret inn for å forbanne Israel, men det motsatte skjedde. Mye kunne sies om Bileams lære ( se 2. Pet. 2, 15f og Judas v. 11), men nå fokuserer vi på det han fikk se.
Les mer
Der Abraham vandret på vei mot Kaanan for ca. 4000 tusen år siden, er kristne i dag på flukt. Land som Irak og Syria tømmes for kristne. Forfølgelse av kristne, jøder og andre religiøse grupper gjør noe med oss. I vår tid øker forfølgelsen av våre søsken. I Irak merkes husene til kristne med bokstaven "nun", huset skal rives. Bokstaven er blitt et symbol for forfølgelsene som pågår i disse områdene idag. Og
Les mer
Vi er priviligerte vi nordmenn med bl.a. en egen ferielov. Etter denne loven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Og sommeren er den årstiden vi avvikler det meste av ferien. En tid for å la det daglige virke ligge om det er arbeid eller studier. Koble fra de "arbeidsvognene" vi drar på.
Les mer
"Det er det beste for dere at jeg går bort" sier Jesus i sin avskjedstale til sine. En tale som inneholder løfte om Den hellige ånds komme til verden. Et løfte som ble oppfylt på pinsedagen. Den hellige ånd kom og er tilstede i verden idag. Det betyr også at Jesus er tilstede på denne jord som han sa det til sine:
Les mer
Hvilken dag det ble, den første dagen i uken. Maria Magdalena kommer løpende mot deg med de gode nyhetene. Løp sammen med Peter og Johannes til graven. Les teksten i Johannes kapittel 20 og lev deg inn i den.
Les mer
Igjen er det måltid og som sist skjer det uventede. Jesus vasker disiplenes føtter. Du er tilstede og Jesus bøyer seg ned ved dine føtter. Du lytter til Jesu tale og bønn (Johannes 14-17) og blir med hele veien til kors og grav ( Johannes 18-19).....
Les mer
Bli med i Jesu følge opp Jerusalem. Se deg selv i Jesu følge. Vi starter i Betania hos Maria, Marta og Lasarus. Bli med inn og legg deg til bords og nyt festmåltidet. Se for deg Maria som stillferdig og uten ord kneler ned ved Jesu føtter og heller den kostbare salven over dem. Myke hender masserer inn ekte nardussalve og hun bøyer seg dypere og innhyller hans føtter i sitt lange hår og duften fyller huset.
Les mer
Til manges forundring er Bibelen fortsatt en bestseller. Guds Ord spres og leses av millioner. Idag kan forskjellige utgaver av Bibelen lastes ned til nettbrett og telefon. I 2013 ble Bibel-appen "YouVerson" lastet ned til 49 millioner nye enheter. Totalt har den blitt installert på 124 millioner nettbrett og mobiler verden over. Apple melder om at bibelappen er blant de 100 beste appene. "Bibelen APPelerer til ungdommen", stod å lese i avisen dagen. Før ble Bibelen smuglet inn i land der den var forbudt, noe som sikkert gjøres ennå. Men idag
Les mer
Sammen i tjenesten for Jesus Kristus i 2014!
Les mer
På veien til Betlehem.
Mens vi er underveis de ca. 14 milene far Nasaret til Betlehem!
Studer tekstene. Bli med Maria og Josef på reisen. Fra Nasaret ned til Gennesaretsjøen og Kapernaum, ned Jordandalen og opp til Betlehem. Eller om de gikk gjennom Samaria, selv om Jødene vanligvis ikke gikk den veien. Hva møtte dem og hva møter deg på veien? Sal opp eselet og sett kursen mot Betlehem!
Les mer
sa Jesus. Men, hva var det han så? Teksten er hentet fra Matteus 9:35-38. Årstiden og navnet høst kommer av at naturens forråd skulle høstes for vinteren. Moden frukt, grønnsaker og korn måtte høstes inn.
Les mer
Vi er kommet et stykke inn i den første av tre sommermåneder. Sommertiden som alltid er etterlengtet og hjertelig velkommen. I Wikipedia stod det følgende: "Sommeren er den delen av året når solen står høyt på himmelen og den gjennomsnittlige dagtemperaturen er høyest. For den del av befolkningen som arbeider med naturens avkastning er derfor sommeren årstiden for slit og arbeid, mens den for resten av befolkningen er det årstiden for ferie og fritid." Den varme årstiden utnyttes til fulle og....
Les mer
Endelig skulle vi få oppleve det vi bare hadde hørt om fra misjonærer og andre. Colombia, Bogota, Barranquilla, Jakobs hus m.m. Et land med sterke kontraster; stor rikdom og bunnløs fattigdom, geriljagrupper, kriminalitet, varme mennesker og vakker natur. Det var med stor spenning og blandede følelser Hilde og jeg satte kursen mot, for oss en ny verdensdel og et nytt land å besøke, Sør-Amerika og Colombia....
Les mer
Sannhetsvitner.
Av Jan A. Danielsen
En av verdens mest kjente ateister, Richard Dawkins, sendte oss inn i påskehøytiden med en tankevekkende melding på nettsamfunnet Twitter. Den britiske biologiprofessoren hevdet nemlig at spørsmålet ikke er om religiøs tro gjør folk gode eller dårlige, eller om den trøster mennesker eller skremmer dem. Nei, spørsmålet er om den er sann ( Sitat fra lederartikkel avisen Dagen den 5. april).
Les mer