PROGRAM
Jul21
Søndag 21. juli, 2024
11:00 Sommersamling
Birgit og Knut Sivertsen.
 
Jul28
Søndag 28. juli, 2024
11:00 Sommersamling
Anne og Andrew Hay.
 
Aug4
Søndag 4. august, 2024
11:00 Sommersamling
Hilde og Jan Danielsen.
 
Aug11
Søndag 11. august, 2024
11:00 Sommersamling
Anna og Carl-Magnus Nystad.
 
Aug18
Søndag 18. august, 2024
11:00 Sommersamling
Benjamin og Peter Karlsen.
Aug25
Søndag 25. august, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Hilde Danielsen er møteleder. Sang og musikk: Minikoret.
 
Misjonskirken har gudstjeneste hver søndag.

Normalt har vi formiddagsgudstjenester kl. 11.00, men vi har også noen ettermiddagsgudstjenester kl. 17.00.

For nærmere beskrivelse av tider og innhold kan du se i programmet.

GudstjenesterI etterkant av hver gudstjeneste er det kirkekaffe. Her sees Kjell Berg-Sørensen og Ingulf Diesen.GudstjenesterPastor Jan A. Danielsen, leder Carl-Magnus Nystad og kasserer Eivind Heldal.