PROGRAM
Apr21
Søndag 21. april, 2024
11:00 Gudstjeneste
Jens Iver Jensen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Randi Brattetveit, Anne Gerd Juvang og Kjersti Underdal. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Apr23
Tirsdag 23. april, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Apr28
Søndag 28. april, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Hilde Danielsen er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Apr30
Tirsdag 30. april, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai5
Søndag 5. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Terje Watne taler. Jan Danielsen er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Mai7
Tirsdag 7. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
19:00 Styremøte
 
Vi deler søndagens tekster og grunner over disse til inspirasjon for kristenlivet og vår hverdag. Vi deler også tro og levd liv og vi ber for hverandre og andre.

 

Kontakt: Kjersti Underdal, 926 45 812