PROGRAM
Mai28
Søndag 28. mai, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Første pinsedagsgudstjeneste. Pastor Jan A. Danielsen taler. Ann Solveig Simones er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai30
Tirsdag 30. mai, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
 
Mai31
Onsdag 31. mai, 2023
11:00 Andakt på Teletunet Omsorgssenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun4
Søndag 4. juni, 2023
11:00 Gudstjeneste og barnekirke
Pastor Jan A. Danielsen taler. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
 
Jun5
Mandag 5. juni, 2023
19:00 Bønn og lovsang
Jun6
Tirsdag 6. juni, 2023
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken Notodden er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan A. Danielsen, tlf. 93679403
19:00 Styremøte
 

Langfredagsamling

  Fredag 7. april
  11:00 — 13:00
 
Arvid Juvang leder samlingen. Skriftlesing, sang og musikk.