Program
Mai16
Søndag 16. mai, 2021
11:00 Gudstjeneste og opplegg for barna. NB! Munnbindpåbud!
Kort, enkel gudstjeneste. Pastor Jan A. Danielsen taler. Barna møter i underetasjen. Munnbind er påbudt av Notodden kommune.
 
Mai18
Tirsdag 18. mai, 2021
11:00 Menighetens bønnedag.
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 93679408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 91695150
18:00 Youth Unite Fritid på Krona
Fritidstilbud for tenåringer.
 
Mai23
Søndag 23. mai, 2021
11:00 Gudstjeneste og opplegg for barna. Munnbindpåbud!
Kort, enkel gudstjeneste. Pastor Jan A. Danielsen taler. Barna møter i underetasjen. Munnbind er påbudt av Notodden kommune.
 
Mai25
Tirsdag 25. mai, 2021
11:00 Menighetens bønnedag.
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11-13. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 93679408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 91695150
18:00 Youth Unite Fritid på Krona
Fritidstilbud for tenåringer.
Mai30
Søndag 30. mai, 2021
11:00 Gudstjeneste og opplegg for barna.
Kort, enkel samling. Arvid Juvang taler. Minikoret synger. Opplegg for barna.
 

Gudstjeneste og opplegg for barna.

  Søndag 9. mai
  11:00 — 13:00
 
Kort, enkel gudstjeneste. Peter Karlsen taler. Anna Nystad er møteleder. Lovsangsgruppa synger. Barna møter i underetasjen!